ORGANISATIE


Bridge over Bridge speelt (behoudens tijdens vakanties en incidentele uitzonderingen) op woensdagavond om 19.30 uur in het Dorpshuis aan de Achterbergsestraatweg 184  in Achterberg.

Aanmelden vóór 19.20 uur. Mutaties graag 1 dag voor de start van een zitting bij het spelersmeldpunt.

 

 Lidmaatschap.

 Personen met basiskennis van bridge kunnen lid worden door zich op te geven bij de secretaris.

 

Contributie.

De jaarcontributie voor 2023 bedraagt € 42,50.

.

De contributie moet binnen een maand na de aanvang van het lidmaatschap betaald zijn op bankrekening NL29INGB0004916428 ten name van Bridge over Bridge.

Indien er plaats is kunnen invallers meespelen tegen betaling van 2 euro per persoon.

 

FUNCTIES 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail adres


Bestuur

Ron Jeltema

Voorzitter

06 29378039

ronjeltema@hotmail.com

Riet Smits

Secretaris

0317 614614

b.linde@kpnplanet.nl

Ria van de Heuvel

Penningmeester

0317 616909

r.vdheuvel@casema.nl

Dennis Piron

ICT+Wedstrijdcommissie

0317 614494

jpiron@planet.nl

 

 

 

 


Arbiter

Gijs-Jan Baardman

06 12613364

gjbaardman@versatel.nl


Spelleiding

Gijs-Jan Baardman

06 12613364

 

 

Evenementencommissie

Marian Doelman, Marian Ganzevles, Nel Rogh, Gijs-Jan Baardman en Ellen Vlak

 

 

 

Commissie “Lief en Leed”

Marian Doelman

 

 

 

 

Inschrijving, website, uitslagen

Jan Rombout

 

 

Henk Doelman

 

 

 

Frank Ganzevles

 

 

 

Gijs Jan Baardman

 

 

 

Dennis Piron

Joke Piron

 

 

 

 

 

 

 

Spelersmeldpunt:

Henk Postma

 

06 12544012

Henk.d.postma@live.nl

Kascontrole commissie

Wim Florijn, Gert van Nieuwenhuizen

 

Info: Webmaster

Dennis Piron                                                                                                                                                                            Laatst gewijzigd: 16 januari  2023