ORGANISATIE


Bridge over Bridge speelt (behoudens tijdens vakanties en incidentele uitzonderingen) op woensdagavond om 19.30 uur in het Dorpshuis aan de Achterbergsestraatweg in Achterberg.

Aanmelden graag vóór 19.20 uur. Mutaties graag 1 dag voor de start van een zitting bij het spelersmeldpunt

 

 Lidmaatschap.

 Personen met basiskennis van bridge kunnen lid worden door zich op te geven bij de secretaris.

 

Contributie.

De jaarcontributie voor 2020 bedraagt

€ 40,00.

De contributie moet binnen een maand na de aanvang van het lidmaatschap betaald zijn op bankrekening NL29INGB0004916428 ten name van Bridge over Bridge.

Indien er plaats is kunnen invallers meespelen tegen betaling van 2 euro per persoon.

 

FUNCTIES 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail adres


Bestuur

Henk Doelman

Voorzitter

0318 471691

henk@doelman.net

Hans Kuiper

Secretaris

0317 311389

JGKuiper1@ziggo.nl

Ria van de Heuvel

Penningmeester

0317 616909

r.vdheuvel@casema.nl

Greet van Hardeveld

Materiaal

0318 471639

greetvanhardeveld@hotmail.com

Dennis Piron

ICT+Wedstrijdcommissie

0317 614494

jpiron@planet.nl

Jan rombout

ICT+Wedstrijdcommissie

0488 482070

j.rombout@freeler.nl


Arbiter

Gijs-Jan Baardman (Joke Piron)

06 12613364

gjbaardman@versatel.nl


Spelleiding

Dennis Piron

0317 614494

jpiron@planet.nl

 

Evenementencommissie

Marian Doelman, Reinier Rogh,
Marian Ganzevles en Ellen Vlak

 

 

 

Commissie “Lief en Leed”

Bets van de Brink

 

 

0318 300883

 

jjackvandenbrink@live.nl

 

Inschrijving, website, uitslagen

Jan Rombout

0488 482070

j.rombout@freeler.nl

Corrie Jager

0488 484023

jager.versteeg@tiscali.nl

Frank Ganzevles

 

0317 615386

fganzevles@hotmail.com

Gijs Jan Baardman

 

06 12613364

gjbaardman@versatel.nl

Dennis Piron

Joke Piron

 

0317 614494

jpiron@planet.nl

Jan van Beurden

 

06-53733915

Janvanbeurden.mos@gmail.com

 

Spelersmeldpunt:

Tineke Wittich

 

 

0317-613878

 

twittich@ziggo.nl

Kascontrole commissie

Hans van Duijn

George Peppelenbosch

 

Info: Webmaster

Laatst gewijzigd: 12 Februari  2020